ค้นหา  
                          
เพราะเรา คือตัวแทนของท่าน
เราให้บริการ ประกันภัยทุกประเภท  ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3  
ประเภท 2 บวก  ประเภท 3 บวก  ประเภท พ.ร.บ. อัคคีภัย  ประกันอุบัติเหตุ
hotline : 08-6377-3610   
เมนูประกันภัย
เมนูน่ารู้
 

ตรวจสอบสถานะการส่งไปรษณีย์
 
 
 สถิติวันนี้

177 คน

 สถิติเมื่อวาน

81 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

884 คน
6774 คน
316417 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-09
 Welcome to isaraonline.com

 
 คำแนะนำในการเคลมประกัน

ปัจจุบัน บริษัทประกันต่างๆ แข่งขันกันในด้านบริการ เช่่น ไปเร็ว มาเร็ว เคลมเร็ว หลายๆบริษัทไม่ใช้พนักงานของตัวเอง แต่ใช้บริการบริษัทรับจ้างทำเคลม (เซอร์เวย) เพราะมีครอบคลุมทุกพื้นที่ วันนี้ผมมีขั้นตอนในการเคลมประกันมาแนะนำครับ
 
 
คำแนะนำเบื้องต้นในการเคลมประกัน
 

เอกสารสำหรับใช้เคลม 
 • สำเนากรมธรรมประกันภัย 
 • สำเนาใบขับขี่ 
 • สำเนาทะเบียนรถ 
การเคลมประกันคืออะไร? 
 
 claim        = อ่านว่า เคลม หมายถึง เรียกร้อง,สิทธิเรียกร้อง,สิทธิ,สิทธิควรได้รับ 
 insurance = ประกันภัย    หมายถึง การประกันความเสียหายของทรัพย์สิน 
 การเคลมประกัน หมายถึงการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน
  
การเคลมประกันจะต้องทำอย่างไร?

เมื่อทรัพย์สินที่เอาประกันเกิดความเสียหาย ขั้นตอนมีดังนี้.
 • โทรศัพท์แจ้งให้บริษัทที่รับประกันภัยไว้รับทราบโดยไม่ชักช้า 
  - แจ้งสถานที่เกิดเหตุ 
  - ลักษณะเกิดเหตุ 
  - ทรัพย์สินที่เกิดเหตุ 
 • รอเจ้าหน้าที่สำรวจภัยมาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 
 • ให้รายละเอียดในการเกิดเหตุกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเรียบร้อย ให้ขอรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ไว้ เช่น 
  - ใบแจ้งความเสียหาย หรือ
  - ใบติดต่อ 
 • ประเมินค่าเสียหาย(กรณีที่มีช่างเอง) 
 • ตกลงกับเจ้าหน้าที่สำรวจภัย(กรณีที่เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการตัดสินใจ) 
 • เก็บหลักฐานการตกลงเรื่องค่าเสียหายไว้เป็นหลักฐาน 
 • นำเอกสารไปตั้งเบิกกับบริษัทประกันภัย 
 • เมื่อเจ้าหน้าที่รับเอกสารแล้วให้ขอใบรับเอกสารและใบนัดรับเงินมาเก็บไว้ 
 • เมื่อถึงเวลานัดให้นำใบนัดไปรับเงินที่บริษัทประกัน 
 .....เสร็จขั้นตอน....

การเคลมประกัน(รถยนต์)จะต้องทำอย่างไร? 
 
เมื่อรถยนต์คันที่เอาประกันเกิดอุบัติเหตุชนกับรถอื่นบนท้องถนน ขั้นตอนในการแจ้งเหตุมีดังนี้
 • โทรศัพท์แจ้งให้บริษัทที่รับประกันภัยไว้รับทราบโดยไม่ชักช้า 
 • รถยนต์ แจ้งยี่ห้อรถ,ทะเบียนรถ,สีรถ,
 • เลขที่กรมธรรม์ 
 • ผู้ขับขณะเกิดเหตุ แจ้งชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ 
 • แจ้งลักษณะเกิดเหตุเบื้องต้น เช่น ชนท้ายรถคู่กรณี,คู่กรณีชนท้าย,ตัดหน้ารถคู่กรณี,รถคู่กรณีตัดหน้า,หรือเบรกแล้วเสียหลักชนรถคันอื่น รถตกข้างทาง 
 • สถานที่เกิดเหตุ ชื่อถนน,หลักกิโลเมตร,สถานที่ใกล้เคียง,จุดสังเกตุ,หรือขับรถจากไหน-มุ่งหน้าไปไหน ขับรถไปตามถนนสายอะไร? หมู่บ้าน ตำบล อำเภอจังหวัด (หากพนักงานทราบรายละเอียดเยอะจะมาถึงเร็ว)
 • รอพนักงานมาสำรวจภัย มาตรวจที่เกิดเหตุ (ระหว่างรอหากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเคลื่อนย้ายให้ทำเครื่องหมายไว้) 
 • ให้รายละเอียดในการเกิดเหตุกับพนักงานบริษัทประกัน 
 • เมื่อพนักงานตรวจสอบที่เกิดเหตุเรียบร้อย อย่าลืม! ขอรับเอกสารจากพนักงานไว้ เช่น ใบแจ้งความเสียหาย หรือใบเอกสารการติดต่อ 
 ...เสร็จขั้นตอน....

การนำรถเข้าซ่อมใน"อู่ประกัน" 
 
เมื่อรถของท่านต้องเข้าซ่อม 
 • หาอู่ที่จะเข้าซ่อม เช่น อู่ใกล้บ้าน หรืออู่กลางของกรมการประกันภัยที่อยู่ในเครือของบริษัทฯ 
 • นำใบแจ้งความเสียหายพร้อมรถไปที่อู่ เมื่ออู่รับรถไว้ซ่อม 
 • ให้สอบถามวันที่ซ่อมรถเสร็จและอู่จะระบุไว้ในใบรับรถ 
 • ตรวจรายการในใบรับรถว่าอู่ลงรายการถูกต้องหรือไม่ 
 • รับใบรับรถจากอู่มาเก็บไว้ 
 • เมื่อถึงวันนัด ให้นำใบรับรถไปรับรถพร้อม 
  - สำเนาบัตรประชาชน 
  - สำเนาใบขับขี่ 
  - สำเนากรมธรรม์ 
 • ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าซ่อมเสร็จแล้วจริง
  - ตรวจสอบความเรียบร้อย ว่าซ่อมเสร็จแล้ว 
  - ตรวจอุปกรณ์ที่ติดรถว่าอยู่ครบหรือไม่ ก่อนเซ็นต์ชื่อรับรถ  
...เสร็จขั้นตอน...

การนำรถไปจัดการ"ซ่อมเอง" 
 • ผู้เอาประกันจะต้องหาอู่ที่จะทำการซ่อม
 • ให้อู่ทำการประเมินค่าเสียหาย(เสนอราคาค่าซ่อม) 
 • ติดต่อนัดหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคาของบริษัทประกัน เพื่อตกลงราคาค่าซ่อมกับเจ้าหน้าก่อนทำการซ่อม 
 • เมื่อตกลงราคาค่าซ่อมเสร็จให้เก็บหลักฐานการตกลงเรื่องค่าเสียหายไว้เป็นหลักฐาน 
 • ทำการจัดซ่อมรถให้เสร็จเรียบร้อย 
 • แจ้งบริษัทประกันมาตรวจสภาพเมื่อรถซ่อมเสร็จ 
  - นำใบเสร็จรับเงิน
  - ใบอนุมัติราคา
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนากรมธรรม์ นำเอกสารไปตั้งเบิกกับบริษัทประกันภัย 
 • เมื่อเจ้าหน้าที่รับเอกสารแล้วให้ขอใบรับเอกสารและใบนัดรับเงินมาเก็บไว้ เมื่อถึงเวลานัดให้นำใบนัดไปรับเงินที่บริษัทประกัน
 .....เสร็จขั้นตอน..
 
   
 
 

   

บริษัท อิสระ อินเตอร์โบรคเกอร์ จำกัด
50/17 หมู่ที่ 1 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.
08-6334-2873-4,   08-6305-8703-4,  email : isara.nantiya@gmail.com