ค้นหา  
                          
เพราะเรา คือตัวแทนของท่าน
เราให้บริการ ประกันภัยทุกประเภท  ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3  
ประเภท 2 บวก  ประเภท 3 บวก  ประเภท พ.ร.บ. อัคคีภัย  ประกันอุบัติเหตุ
hotline : 08-6377-3610   
เมนูประกันภัย
เมนูน่ารู้
 

ตรวจสอบสถานะการส่งไปรษณีย์
 
 
 สถิติวันนี้

8 คน

 สถิติเมื่อวาน

11 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

739 คน
5757 คน
315400 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-09
 Welcome to isaraonline.com
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาการซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง คือ พิจารณาจาก

 1. ความคุ้มครองหรือภัยที่กำลังเผชิญอยู่ ไม่ใช่ได้ส่วนลดเท่าไหร่ก่อน โดยไม่สนใจอย่างจริงจังเลยว่าความคุ้มครองเป็นอย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งของการซื้อประกันภัย และเป็นการซื้อประกันภัยที่นำไปสู่ข้อโต้แย้งเมื่อมีเคลมเกิดขึ้น 
 2. เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในกรมธรรม์ อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียเปรียบได้ จึงควรตรวจสอบข้อความต่างๆ ทำความเข้าใจถ้อยคำในกรมธรรม์ให้ดี 
 3. ควรนำกรมธรรม์ของหลายๆ บริษัทมาเปรียบเทียบกัน เพื่อจะได้ทราบว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทไหนให้ประโยชน์มากกว่ากัน 
 4. นอกจากนี้ก็คือ การเรียกร้องค่าเสียหาย เมื่อมีเคลมเกิดขึ้น การประเมินความเสียหายและการเจรจาต่อรองค่าเสียหายเป็นเรื่องสำคัญมากต้องให้ผู้ที่มีความรู้ที่อยู่ในอาชีพนี้และมีประสบการณ์ทำหน้าที่แทน
 
 
การพิจารณาเลือกบริษัทที่รับประกันภัย
 1. บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด 
 2. บริษัทประกันภัยที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงต่อเวลาที่นัดหมาย 
 3. บริษัทประกันภัยให้บริการรวดเร็ว 
 4. บริษัทประกันภัยมีการให้ความรู้กับผู้เอาประกันภัย 
 5. บริษัทประกันภัยที่มีระบบเทคโนโลยีที่พัฒนามากที่สุด 
 6. บริษัทประกันภัยที่ให้ความสำคัญต่อบทบาทของนายหน้า 
 7. บริษัทประกันภัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
ทั้งหมดนี้ คือข้อมูลส่วนหนึ่ง ที่ประชาชนควรคำนึงถึงเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การเลือกทำประกันภัยรถยนต์

รถยนต์ที่ควรทำประกันประเภท 1
 
คือรถที่มีอายุการใช้งานระหว่าง 1- 5 ปี เหตุผลคือ รถที่มีอายุระหว่างนี้ยังถือว่าเป็นรถใหม่ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไหล่ต่างๆ ยังเป็นของใหม่ราคายังสูง เป็นการบรรเทาค่าใช้จ่ายลงได้หากมีการซ่อม 

ประกันภัยประเภท 1 จะไห้ความคุ้มครองทุกอย่าง (ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์) คือ
 1. คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
 2. คุ้มครองรถยนต์สูญหาย 
 3. คุ้มครองรถยนต์ไฟไหม้ 
 4. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
 5. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก 
 6. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 7. คุ้มครองผู้ขับขี่คดีอาญา 

รถยนต์ที่ควรทำประกันภัยประเภท 2
 
คือรถที่มีอายุการใช้งานระหว่าง 5 - 7 ปี เหตุผลคือ รถที่มีอายุระหว่างนี้ยังถือว่าเป็นรถกลางเก่า กลางใหม่ ยังอยู่ในช่วงไม่พ้นขีดอันตรายของพวกขโมย หากรถหายไปก็ยังได้รับความคุ้มครองและกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไหล่ต่างๆ ยังพอหาที่เป็นของเก่ามาซ่อมเองได้ ราคายังไม่สูงมากเหมือนรถใหม่

ประกันภัยประเภท 2 คุ้มครอง (ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์) คือ
 1. คุ้มครองรถยนต์สูญหาย 
 2. คุ้มครองรถยนต์ไฟไหม้ 
 3. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
 4. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก 
 5. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 6. คุ้มครองผู้ขับขี่คดีอาญา 
รถยนต์ที่ควรทำประกันภัยประเภท 3
 
คือรถที่มีอายุการใช้งานระหว่าง 7 ปีขึ้นไป เหตุผลคือ รถที่มีอายุระหว่างนี้ยังถือว่าเป็นรถที่ใช้งานมานาน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความรับผิดต่อบุคคลภายนอกประกันภัยก็คุ้มครองให้ และหากต้องซ่อมรถเองอะไหล่ต่างๆ ราคาไม่สูงสามารถหามาซ่อมได้ไม่ยาก

ประกันภัยประเภท 3 คุ้มครอง (ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์) คือ
 1. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
 2. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก 
 3. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 4. คุ้มครองผู้ขับขี่คดีอาญา 
รถยนต์ที่ควรทำประกันภัยประเภท 3 พิเศษ (ประเภท 3 Plus)
 
คือรถที่ควรมีอายุการใช้งานระหว่าง 4 ปีขึ้นไป เป็นทางเลือกอีกทางที่ผสมผสานกันระหว่างประกันภัยประเภท 1 และประเภท 3 เหตุผลคือ รถที่มีอายุระหว่างนี้ยังถือว่าเป็นรถใหม่ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไหล่ต่างๆ อยู่ระหว่างของใหม่และเก่า แต่ราคายังสูง หากมีการซ่อมสามารถบรรเทาผลร้ายได้ในระดับหนึ่ง

ประกันภัยประเภท 2+ และ 3+ (PLUS) คุ้มครอง (ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์) คือ
 1. คุ้มครองรถยนต์เสียหาย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับยานพาหนะอื่นๆ ในวงเงินที่กำหนด 
 2. คุ้มครองรถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้ ในวงเงินที่กำหนด 
 3. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
 4. คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก 
 5. คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 6. คุ้มครองผู้ขับขี่คดีอาญา 
การที่เราจะทำประกันภัยรถยนต์ที่เราใช้อยู่นั้น อาจไม่จำเป็นต้องมีอายุตามที่ระบุข้างต้นก็ได้ เพราะการประกันภัยประเภท 1 บางบริษัทประกันสามารถรับรถที่มีอายุเกิน 15 ปีได้เช่นกัน อยู่ที่ความสมัครใจของเจ้าของรถ หรือผู้ใช้รถนั้นๆด้วย...

การเลือกประกันภัยให้เหมาะสมกับงาน นั่นคือเรื่องที่เหมาะสมที่สุด เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสิน ใจเลือกประกันวินาศภัย ปรึกษาทีมงานรับประกันก่อนได้ครับ

หากมีข้อสงสัย โทรปรึกษาฟรี ที่ 0-3879-6973-4,08-3672-9393. คุณกันต์

 

   

บริษัท อิสระ อินเตอร์โบรคเกอร์ จำกัด
50/17 หมู่ที่ 1 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.
08-6334-2873-4,   08-6305-8703-4,  email : isara.nantiya@gmail.com