ค้นหา  
                          
เพราะเรา คือตัวแทนของท่าน
เราให้บริการ ประกันภัยทุกประเภท  ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3  
ประเภท 2 บวก  ประเภท 3 บวก  ประเภท พ.ร.บ. อัคคีภัย  ประกันอุบัติเหตุ
hotline : 08-6377-3610   
เมนูประกันภัย
เมนูน่ารู้
 

ตรวจสอบสถานะการส่งไปรษณีย์
 
 
 สถิติวันนี้

16 คน

 สถิติเมื่อวาน

87 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

564 คน
7210 คน
304932 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-09
 Welcome to isaraonline.com
    
ประกันภัยเครื่องจักร
 
ประกันภัยเครื่องจักรให้ความคุ้มครองต่อเครื่องจักรที่ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และผ่านการทดสอบเดินเครื่องแล้วโดยสมบูรณ์ นอกจากนั้นยังคุ้มครองความเสีย หายเมื่อเครื่องจักรได้รับความเสียหายโดยฉับพลันทันที จากสาเหตุใดๆ เช่น การ ระเบิดในทางฟิสิกส์ ความผิดพลาดในการออกแบบ ไฟฟ้าลัดวงจร และสาเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้น

“เครื่องจักร”
หมายความว่า ตัวเครื่องจักร ชิ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร หรือทรัพย์อื่นใด ซึ่งมีรายการระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม ประกันภัยฉบับนี้
  
การคุ้มครอง

บริษัทจะใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ใน สถานที่ซึ่งได้ระบุไว้ในตาราง อันเนื่องมาจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ ์ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรื อ จากการติดตั้ ง ด้านการฝีมื อ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องจากเหตุแห่งความสะเพร่ า การกลั่นแกล้ ง การขาดนํ้าในหม้อนํ้ า การระเบิดในทางฟิซิคส ์การแยกจากกันด้วยกำลั ง เหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ไฟฟ้าลัดวงจร พายุหรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้โดยเฉพาะในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้


   

บริษัท อิสระ อินเตอร์โบรคเกอร์ จำกัด
50/17 หมู่ที่ 1 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.
08-6334-2873-4,   08-6305-8703-4,  email : isara.nantiya@gmail.com