ค้นหา  
                          
เพราะเรา คือตัวแทนของท่าน
เราให้บริการ ประกันภัยทุกประเภท  ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3  
ประเภท 2 บวก  ประเภท 3 บวก  ประเภท พ.ร.บ. อัคคีภัย  ประกันอุบัติเหตุ
hotline : 08-6377-3610   
เมนูประกันภัย
เมนูน่ารู้
 

ตรวจสอบสถานะการส่งไปรษณีย์
 
 
 สถิติวันนี้

21 คน

 สถิติเมื่อวาน

87 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

569 คน
7215 คน
304937 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-09
 Welcome to isaraonline.com
 การประกันสำหรับเงิน TMITH คืออะไร?
   การประกันสำหรับเงิน TMITH คือ
 
เป็นการรับประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย ของเงิน ไม่ว่าเงินนั้นจะอยู่ภายในอาคารที่ทำการของผู้เอาประกันภัย ในตู้นิรภัย หรืออยู่ในระหว่างการขนส่งจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองต่อตัวตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคาร หรือทรัพย์สินที่อื่นๆ ซึ่งเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัย ห้องนิรภัย และความเสียหายต่อเนื่องจากการจี้ปล้น
  
ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครองมี 3 แบบ ตามสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อได้ ดังนี้

 • ปง.1 : คุ้มครองความสูญเสียของเงินจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมถึงความพยายามกระทำการที่ทำให้เสียทรัพย์ดังกล่าว 
 • ปง.2 : คุ้มครองความสูญเสียของเงิน จากภัยทุกชนิดที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ เช่น ความเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ อัคคีภัย และภัยธรรมชาติ 
 • ปง.3 : ให้ความคุ้มครองเหมือนแบบที่ 2 แต่ขยายรวมถึงการฉ้อโกงหรือ ยักยอกโดยพนักงานรับส่งเงินหรือ ผู้รักษาเงินซึ่งค้นพบภายใน 3 วันทำการ 

ข้อตกลงความคุ้มครอง – ต้องระบุในหน้าตารางว่าต้องการคุ้มครองข้อไหน

บริษัทให้การคุ้มครองเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เท่านั้น และความรับผิดสูงสุดของบริษัทในข้อตกลงคุ้มครองแต่ละข้อจะมีไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับข้อนั้น
 1. ความสูญเสียของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือน

  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงินขณะที่ขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงินสู่สถานที่เอาประกันภัย เพื่อจ่ายค่าจ้างและ/หรือเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และขณะที่อยู่ในสถานที่เอาปะกันภัยจนกระทั่งจ่ายออกไป โดยมี เงื่อนไขบังคับว่า นอกเวลาทำงานเงินที่เหลือจากการจ่ายทั้งหมดต้องเก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ซึ่งได้ปิดล็อคไว้เรียบร้อยตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้น ๆ 

 2. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย

  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงินในเวลาทำงาน ซึ่งดูแลโดยผู้รักษาทรัพย์ ขณะที่เงินอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย
   
 3. ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย

  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงินนอกเวลาทำงาน อันเกิดจากการโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยหรือความพยายามกระทำการดังกล่าว ขณะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อคไว้เรียบร้อยตามระบบของ ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้น ๆ
   
 4. ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย
    
  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียของเงิน ขณะที่ทำการขนส่งโดยพนักงานที่มีหน้าที่รับส่งเงิน
   
 5. ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย

  บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย ตัวอาคารของสถานที่เอาประกันภัย และ ทรัพย์สินอื่นๆ 

เบี้ยประกันภัยคิดอย่างไร?

ค่าเบี้ยประกันภัยของคุณอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดดังต่อไปนี้.
 • จำนวนเงินความรับผิดแต่ละความคุ้มครอง และประมานการของเงินในการขนส่ง 
 • ใครคือผู้ดูแลเงินในระหว่างการขนส่ง 
 • เส้นทางการขนส่ง 
 • ระบบการรักษาความปลอดภัย 
 • ปัจจัยอื่นๆ


   

บริษัท อิสระ อินเตอร์โบรคเกอร์ จำกัด
50/17 หมู่ที่ 1 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.
08-6334-2873-4,   08-6305-8703-4,  email : isara.nantiya@gmail.com